Hỏi đáp

Sau khi HMCSG báo hàng về Việt Nam và số tiền vận chuyển, khách hàng có thể nhận tại kho hàng của HMCSG hoặc đặt giao hàng/chuyển phát nhanh. Lưu ý, phí vận chuyển trong nội địa Việt Nam, khách hàng sẽ thanh toán trực tiếp cho bên giao hàng, HMCSG không ‘bỏ túi’ chi phí này.

HMCSG chỉ nhận mua những trang website uy tín và bảo mật.

Có thể mua được những website uy tín ngoài nước Mỹ nhưng họ phải có hệ thống vận chuyển qua Mỹ.