HƯỚNG DẪN VÀO TRANG AMAZON MỸ

Vào ngày 15/07 và 16/07 hàng năm, Amazon Mỹ tung đợt giảm lớn nhất trong năm diễn ra trong vòng 48 tiếng.

Amazon Prime Day hứa hẹn giá sản phẩm sẽ được giảm từ 50% đến 70%. Để đảm bảo các khách hàng của Hàng Mỹ Chào Sài Gòn vào xem được trang Amazon Mỹ, sau đây là hình ảnh hướng dẫn:

Nếu quý khách hàng gặp trục trặc gì, vui lòng liên hệ trực tiếp nhanh nhất tại Facebook Messenger: m.me/hangmychaosaigonstore

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *